แพลตฟอร์มออนไลน์ การเชื่อมต่อระหว่างผู้กู้ยืมกับผู้ลงทุน

01

เกี่ยวกับเรา

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้กู้และผู้ให้กู้ (P2P Lending)  โดยนำเสนอผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและความเป็นไปได้ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายที่ต้องการกู้ และฝ่ายผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ ผ่านระบบ Scoring Model ของ Siam Fintech

02

ระบบสมาชิกสำหรับผู้กู้และผู้ลงทุน

ผู้กู้สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อปรับปรุงเครดิตของตัวเองได้ ขณะที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้แพลตฟอร์มออนไลน์ P2P Lending ของเรา

03

ทีมงานของเรา

Founder & CEO

CFO

COO

Marketing

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา